Tiệm Bánh Mỹ Hoa

Địa chỉ: 268 Thanh Hưng
Điện thoại: +84 169 426 3608
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Các ngày lễ trong năm
Bắc Giang
Lục Nam
106.3854810000000
21.3003200000000

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/tiem-banh-my-hoa


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận