Tiệm Bánh Ngọt Mai Lan

Địa chỉ: 560 Đồi Ngô
Điện thoại: +84 98 603 42 28
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Các ngày lễ trong năm
Bắc Giang
Lục Nam
106.3939830000000
21.3116350000000

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/tiem-banh-ngot-mai-lan


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận