Nhà xuất bản: Báo Nhân dân

Báo Nhân dân
40 Phạm Ngọc Thạch, P 6 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
38296876

Nguồn: www.place.vn/dia-diem/bao-nhan-dan-24379


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận