Nhà xuất bản: Báo Thanh Niên Ngày Nay

Báo Thanh Niên Ngày Nay
270 Nguyễn Đình Chiểu, P 6 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
08 6290 7476

Nguồn: www.place.vn/dia-diem/bao-thanh-nien-ngay-nay-24396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận