Sách: PR Lý Luận & Ứng Dụng

PR Lý Luận & Ứng Dụng
64.000
Tác giả: Nhiều Tác GiảBìa mềm. Xuất bản tháng 04/2008. NXB Lao Động - Xã HộiSố trang: 364. Kích thước: 14.5x20.5x1.9cm. Cân nặng: 400 gr
53a6e4237f8b9a77248b4579

vi
364
14.5x20.5x1.9cm.

Mô tả

PR, ứng dụng của lý thuyết truyền thông, là nghệ thuật thuyết phục công chúng đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập các mối quan hệ lâu dài và có lợi, xây dựng và duy trì hình ảnh, thương hiệu, uy tín cho một tổ chức, bất kể tổ chức đó là một doanh nghiệp, một tập đoàn, một tổ chức phi chính phủ hay một chính phủ

- Những định nghĩa tổng quan và có cơ sở học thuật
- Những tình huống thực tiễn sinh động
- Công cụ tác nghiệp căn bản và hữu dụng cho nhà hoạt động PR

Bao quát toàn bộ các ứng dụng của PR, PR - Lý luận & Ứng dụng vẽ ra bản sơ đồ chiến lược giúp nhà hoạt động PR phân tích, nắm bắt và giải quyết các vấn đề cốt lõi của lĩnh vực này, như các kỹ năng tác nghiệp cụ thể, các chiến lược quản lý khủng hoảng, quá trình và phương pháp xây dựng các mối quan hệ với công chúng, các vấn đề pháp luật liên quan, v.v ... Trên cơ sở đó, nhà hoạt động PR sẽ tìm ra phương pháp lên kế hoạch chiến lược nhằm nghiên cứu, xác lập và tiến tới thay đổi độ công chúng để đạt được các mục tiêu của tổ chức.Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận