Sách: PR lý luận và ứng dụng

PR lý luận và ứng dụng
64.000
1970
53a6e48e7f8b9aec248b456b

vi
368
N/A

Mô tả

PR, ứng dụng của lý thuyết truyền thông, là nghệ thuật thuyết phục công chúng đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập các mối quan hệ lâu dài và có lợi, xây dựng và duy trì hình ảnh, thương hiệu, uy tín cho một tổ chức, bất kể tổ chức đó là một doanh nghiệp, một tập đoàn, một tổ chức phi cihnhs phủ hay một chính phủ.

Bao quát toàn bộ các ứng dụng của PR, PR - lý luận và ứng dụng vẽ ra bản sơ đồ chiến lược giúp các nhà hoạt động PR phân tích, nắm bắt và giải quyết các vấn đề cốt lõi của vấn đề này, như các kỹ năng tác nghiệp cụ thể, các chiến lược quản lý khủng hoảng, quá trình và phương pháp xây dựng các mỗi quan hệ với công chúng, các vấn đề pháp luật liên quan,... Trên cơ sở đó, nhà hoạt động PR sẽ tìm ra phương pháp lên kế hoạch chiến lược nhằm nghiên cứu, xác lập và tiến tới thay đổi độ cong công chúng để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Nằm trong bộ sách về PR, cuốn sách là nguồn tài liệu hỗ trợ giảng dạy, tham khảo bổ ích cho các học viên, các nhà nghiên cứu chuyên sâu về PR và lĩnh vực liên quan, các nhà quản lý truyền thông, những người làm PR chuyên nghiệp, nhà hoạch định chính sách, nhà làm luật và tất cả những ai liên quan tới chuyên ngành mới mẻ và hết sức thú vị này ở Việt Nam.
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận