Từ điển tiếng Việt: yến tiệc

Ý nghĩa


  • dt. Tiệc chiêu đãi lớn: tổ chức yến tiệc được mời dự yến tiệc.
yến tiệcChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận