Từ điển tiếng Việt: yếu điểm

Ý nghĩa


  • dt (H. yếu: quan trọng; điểm: nơi) Chỗ quan trọng: Chí Linh là một yếu điểm về quân sự (Chớ lầm yếu điểm với điểm yếu tức là nhược điểm).
yếu điểmChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận