Từ điển tiếng Việt: yếu lược

Ý nghĩa


  • dt. Sơ học yếu lược, nói tắt: đỗ yếu lược cấp bằng yếu lược.
yếu lượcChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận