Từ điển tiếng Việt: yếu nhân

Ý nghĩa


  • dt (H. yếu: quan trọng; nhân: người) Người có vai trò quan trọng: Những yếu nhân trong chính giới các nước.
yếu nhânChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận