Từ điển tiếng Việt: yếu tố

Ý nghĩa


  • d. 1 Bộ phận cấu thành một sự vật, sự việc, hiện tượng. Yếu tố cấu tạo từ. Yếu tố tinh thần. 2 Như nhân tố. Con người là yếu tố quyết định.
yếu tốChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận