Từ điển tiếng Việt: yếu thanh

Ý nghĩa


  • trọng yếu và thanh cao
yếu thanhChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận