Từ điển tiếng Việt: yểm

Ý nghĩa


  • đgt Chôn lá bùa: Hồi đó, người thầy cúng đã yểm bùa, nói là để chống tà ma.
yểmChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận