Từ điển tiếng Việt: yểm trợ

Ý nghĩa


  • Nh. Yểm hộ.
yểm trợChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận