Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

Nội dung

Xông nhà, xông đất đầu năm là phong tục vốn có từ xưa của người Việt và vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay. Dân gian quan niệm rằng, người xông nhà, xông đất cần hợp tuổi với gia chủ, xét cả về Thiên Can, Địa Chi và Ngũ Hành. Theo đó, gia chủ sinh năm 1980 Canh Thân, mệnh Thạch lựu mộc có thể chọn những người sinh các năm sau để xông nhà: 1972; 1988; 1948; 1949; 1952; 1964; 1965; 1973; 1978; 1979.

Dưới đây là phân tích 3 tuổi xông nhà hợp nhất cho gia chủ sinh năm 1980:

Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm Tý - Tang khô mộc)

- Ngũ hành của người sinh năm 1972 là Mộc, gia chủ mang Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

- Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa, tuổi xông nhà mang hành Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, tạm được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh tương hợp với Nhâm của tuổi xông nhà, rất tốt

- Địa chi của người sinh năm 1980 là Tý tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Tuổi xông nhà 1988 (Mậu Thìn - Đại lâm mộc)

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà sinh năm 1980 là Mộc, của gia chủ là Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, tuổi xông nhà mang hành Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà sinh năm 1988 là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, tạm được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, tạm được

- Địa chi của người sinh năm 1988 nhà là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1948 Mậu Tý - Tích lịch hỏa

- Ngũ hành của người sinh năm 1948 Mậu Tý là Hỏa, gia chủ hành Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 Đinh Dậu là Hỏa tuổi xông nhà hành Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

- Thiên can của người xông nhà sinh năm 1948 là Mậu, không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, tạm được

- Thiên can của năm nay là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, tạm được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tý tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm nay là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi xông nhà, tạm được

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

Năm 2017, gia chủ sinh năm 1980 Canh Thân có thể chọn một trong những người sinh các năm sau để xông nhà: 1972; 1988; 1948; 1949; 1952; 1964; 1965; 1973; 1978; 1979.
Chọn tuổi xông nhà năm 2017

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1980-canh-...


  • Tham gia ngày:01/01/1970

    Bài viết:0

    Được thích:0

    01/01/1970 , lúc 01/01 08:00 - Sửa - Xóa
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận