Trường Tiểu học Lục Hồn

Trường Tiểu học Lục Hồn

Thôn Bản Pạt, Xã Lục Hồn - Bình Liêu - Quảng Ninh , Bình Liêu , Quảng Ninh

Giới thiệu

Giới thiệu

Trường Tiểu học Lục Hồn (Trực thuộc Phòng GD&DDT huyện Bình Liêu); Địa chỉ: Thôn Bản Pạt, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh.

Maps:


Nguồn: www.place.vn/dia-diem/truong-tieu-hoc-luc-hon-65281


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận