Vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thị Xuân

Câu lạc bộ: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Nơi sinh: Nam Định

Nơi cư trú: Hà Nội

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Xuân

Giới tính: Nữ

Facebook: Đăng nhập để xem

Email: Chuyên gia mới được xem

Số điện thoại: Chuyên gia mới được xem

Ngày sinh: 06/03/1986

Chiều cao: 180 cm

Năm sinh: 1986

Bật đà: 290 cm

Bật chắn: 280 cm

Vị trí thi đấu: Chủ công
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận