Bài trả lời diễn đàn: Re:TechTree Logo

Re:TechTree Logo
2017-09-11 10:32:16
dunghvktk12@gmail.com


Nội dung

FIPS 140 được phát hành bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) để điều phối các yêu cầu và tiêu chuẩn xác nhận mô-đun mã hoá. Tiêu chuẩn đã được phát triển thông qua Chương trình Xác nhận Mô đun Mã xác nhận (Cryptographic Module Validation Program) (CMVP) chứng nhận sản phẩm do các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các ngành công nghiệp quy định thu thập, lưu trữ, truyền tải, chia sẻ và phổ biến thông tin nhạy cảm. Chứng nhận sản phẩm theo CMVP được thực hiện theo các yêu cầu của FIPS 140-2. Nó được Cơ quan An ninh Truyền thông (CSE) hỗ trợ cho chính phủ Canada.

Sửa Macbook Tại Hà Nội    Sửa Laptop Tại Nhà Hà Nội   Sửa Laptop Cầu Giấy
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận