Chùa: Chùa Tế Xuyên

Hà Nội
Chùa Tế Xuyên
Tế Xuyên - Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
N/A
Gia Lâm
Chùa Tế Xuyên - Tế Xuyên - Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội
Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-te-xuyen-74515


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận