Game: Anh Hùng Chiến Hồn

http://ahch.vnggames.com/

Nội dung

Anh Hùng Chiến Hồn là một game online 2.5D thuộc thể loại MMMORGP có đề tài ma ảo được phát triển và vận hành bởi công ty EGLS. Trò chơi này được phát triển bằng 1 engine 3D tự nghiên cứu có thể chạy được trên cả 3 nền tảng PC/iOS/Android, lấy bối cả
Anh Hùng Chiến Hồn
11/07/2014
Đang cập nhật
http://ahch.vnggames.com/
16/07/2014Nguồn: hoso.gamek.vngamek.vn/anh-hung-chien-hon.htm


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận