Luật sư Lê Trạch Giang

Chuyên mục tư vấn: Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự.

Học vấn và nghề nghiệp

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh

Trang Điện tử: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-trach-giang-61077

Địa chỉ: 36 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Email: letrachgiang@gmail.com

Di động: 090-9296326

Điện thoại: 08-2915033


Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-trach-giang-61077


  • Tham gia ngày:01/01/1970

    Bài viết:0

    Được thích:0

    01/01/1970 , lúc 01/01 08:00 - Sửa - Xóa
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận