Người tìm việc Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp

Họ tên: Phạm Hằng

Giới tính:

Ngày sinh: 13/06/1984

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn tìm công việc phù hợp với chuyên môn, môi trường làm việc thân thiện, làm ổn định lâu dài

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên - Nhân viên

Các kỹ năng

- Kỹ năng khác: Giải quyết vấn đề, Giao tiếp và tạo lập quan hệ, Tư duy sáng tạo, Đàm phán thuyết phục, Quản lý bản thân, Làm việc nhóm, Lắng nghe, Tổ chức công việc hiệu quả

Hồ sơ đính kèm

Ứng viên Phạm Hằng có hồ sơ đính kèm đầy đủ thông tin, chỉ tài khoản Nhà tuyển dụng đã xác thực mới Xem và Tải được hồ sơ. Nếu chưa xác thực, Quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE (Bấm vào đây để xem) hoặc Đăng ký để được tư vấn trong 24h tới.

Kinh nghiệm

Từ tháng 08/2013 đến tháng 12/2015

Kế toán tổng hợp

- Công ty: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP. HCM

- Thời gian: Từ tháng 08/2013 đến tháng 12/2015

- Mô tả công việc:

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế
-Theo dõi và quản lý tổng quát công nợ, lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê TSCĐ
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Từ tháng 06/2009 đến tháng 07/2013

Kế toán trưởng

- Công ty: Công ty ô tô Phát Tài

- Thời gian: Từ tháng 06/2009 đến tháng 07/2013

- Mô tả công việc:

Giải trình quyết toán thuế 06 năm với cơ quan thuế.
- Thiết lập và kiểm tra quy trình thu chi, chứng từ chi tiền mặt - chuyển khoản ngân hàng.
- Theo dõi tình hình công nợ: Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu - phải trả, lập kế hoạch thu hồi nợ và thanh toán nợ hàng tháng.
- Kiểm soát chi phí hoạt động tại đơn vị.
- Định kỳ tổng hợp hóa đơn chứng từ, cân đối hóa đơn doanh thu và chi phí, tổng hợp lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
- Phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, kế hoạch ngân sách thu chi hàng tuần.
- Kiểm tra việc tính lương, theo dõi tình hình tăng giảm lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Báo cáo chi tiết doanh thu – lợi nhuận hàng tháng, hàng quý
- Lập phương án kinh doanh, kế hoạch kinh doanh để vay vốn tại ngân hàng

- Thành tích đạt được:

Giải trình quyết toán thuế 06 năm với cơ quan thuế.

Kỹ năng và sở trường

- Kỹ năng khác: Giải quyết vấn đề, Giao tiếp và tạo lập quan hệ, Tư duy sáng tạo, Đàm phán thuyết phục, Quản lý bản thân, Làm việc nhóm, Lắng nghe, Tổ chức công việc hiệu quả

Các bằng cấp/ chứng chỉ khác

Cử nhân kinh tế

- Đơn vị đào tạo: Đại học kinh tế Tp. HCM

- Thời gian: Từ tháng 08/2003 đến 09/2008

- Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

- Loại tốt nghiệp: Trung bình khá

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

-Nghe: Trung Bình -Nói: Kém -Đọc: Trung Bình -Viết: Trung Bình

Trình độ tin học

Tin học văn phòng

-MS Word: Tốt -MS Excel: Tốt -MS Power Poin: -MS Outlook:

Phần mềm khác

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Kinh nghiệm làm việc

Từ tháng 08/2013 đến tháng 12/2015

Kế toán tổng hợp

- Công ty: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP. HCM

- Thời gian: Từ tháng 08/2013 đến tháng 12/2015

- Mô tả công việc:

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế
-Theo dõi và quản lý tổng quát công nợ, lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê TSCĐ
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Từ tháng 06/2009 đến tháng 07/2013

Kế toán trưởng

- Công ty: Công ty ô tô Phát Tài

- Thời gian: Từ tháng 06/2009 đến tháng 07/2013

- Mô tả công việc:

Giải trình quyết toán thuế 06 năm với cơ quan thuế.
- Thiết lập và kiểm tra quy trình thu chi, chứng từ chi tiền mặt - chuyển khoản ngân hàng.
- Theo dõi tình hình công nợ: Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu - phải trả, lập kế hoạch thu hồi nợ và thanh toán nợ hàng tháng.
- Kiểm soát chi phí hoạt động tại đơn vị.
- Định kỳ tổng hợp hóa đơn chứng từ, cân đối hóa đơn doanh thu và chi phí, tổng hợp lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
- Phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, kế hoạch ngân sách thu chi hàng tuần.
- Kiểm tra việc tính lương, theo dõi tình hình tăng giảm lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Báo cáo chi tiết doanh thu – lợi nhuận hàng tháng, hàng quý
- Lập phương án kinh doanh, kế hoạch kinh doanh để vay vốn tại ngân hàng

- Thành tích đạt được:

Giải trình quyết toán thuế 06 năm với cơ quan thuế.

Kỹ năng và sở trường

- Kỹ năng khác: Giải quyết vấn đề, Giao tiếp và tạo lập quan hệ, Tư duy sáng tạo, Đàm phán thuyết phục, Quản lý bản thân, Làm việc nhóm, Lắng nghe, Tổ chức công việc hiệu quả

Tốt nghiệp tại trường: Đại học kinh tế Tp. HCM

Ngành học: Kế toán - Kiểm toán

Trình độ học vấn: Đại học

Địa điểm làm việc: TP. HCM Bình Dương

Mức lương: Thỏa thuận

Số năm kinh nghiệm: Hơn 5 năm

Tuổi: 1984

Ngành nghề: Kế toán Kiểm toán

Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình


Nguồn: https://vieclam24h.vn/nha-tuyen-dung/ke-toan-kiem-toan/ke-toan-truong-ke-toan-tong-hop-c30p0id323714...


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận