Thuốc: Yuhangemcitabine Injection 200mg

Yuhangemcitabine Injection 200mg

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride): 200mg
Kolon I Netrung ươngorks Corporation
Hộp 1 lọ
Bột đông khô pha tiêm
VN2-187-13

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=99435&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận