• Thuốc: Zymzym tab

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược Becamex
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
  Số đăng ký:VD-12107-10
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zopistad 7.5

  Công ty đăng ký:Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VD-18856-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zometa

  Công ty đăng ký:Novartis Pharma Services AG
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 chai 100ml
  Dạng bào chế:Dung dịch truyền tĩnh mạch
  Số đăng ký:VN-17540-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zolstan 100mg

  Công ty đăng ký:Dr. Reddys Laboratories Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VN-4179-00
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zolotan 5

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV
  Quy cách đóng gói:Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén dài bao phim
  Số đăng ký:VD-18761-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zolotan 10

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV
  Quy cách đóng gói:Hộp 2 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén dài bao phim
  Số đăng ký:VD-18760-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zobacta_UL 4,5g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ x 4.5g
  Dạng bào chế:Thuốc bột pha tiêm
  Số đăng ký:VD-22161-15
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zobacta 4,5g

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ x 4.5g
  Dạng bào chế:Thuốc bột pha tiêm
  Số đăng ký:VD-20747-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zixtafy Injection

  Công ty đăng ký:Aristo pharma Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống 10ml nước pha tiêm
  Dạng bào chế:Bột pha tiêm
  Số đăng ký:VN-17642-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zinkorot 25 Tablet

  Công ty đăng ký:Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
  Quy cách đóng gói:Hộp 5 vỉ x 20 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VN-16924-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zidovudin Stada 300 mg

  Công ty đăng ký:Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam
  Quy cách đóng gói:Hộp 6 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VD-22353-15
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zevid-200 Tablets

  Công ty đăng ký:Zee Laboratories
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VN-16430-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zentotacxim CPC1

  Công ty đăng ký:Công ty cổ phần dược phẩm VCP
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 lọ
  Dạng bào chế:Thuốc bột pha tiêm
  Số đăng ký:VD-18002-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zenotax inj-100mg/16.7ml

  Công ty đăng ký:Zenotech Laboratoiries Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ
  Số đăng ký:6523/QLD-GN
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zechin Enteric Coated Tablet

  Công ty đăng ký:S.J&G Fazul Ellahie (Pvt.) Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 vỉ x 14 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao tan trong ruột
  Số đăng ký:VN-11629-10
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Zancetam

  Công ty đăng ký:Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén dài bao phim
  Số đăng ký:VD-17837-12
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Yuyutacol

  Công ty đăng ký:Binex Co., Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống 2ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VN-12190-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Yuyugrel Tablet

  Công ty đăng ký:Pharmix Corp
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
  Dạng bào chế:Viên nén bao phim
  Số đăng ký:VN-14334-11
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Yuvita Injection-0.5mg/ml

  Công ty đăng ký:Tai Yu Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd.
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống x 1ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VN-2511-06
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Yutamin-2.5mg/ml

  Công ty đăng ký:Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd
  Quy cách đóng gói:Hộp 10 ống 1ml
  Dạng bào chế:Dung dịch tiêm
  Số đăng ký:VN-8521-04
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Yumexate Tablet 2,5mg

  Công ty đăng ký:Kolon Global Corp
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ 100 viên
  Dạng bào chế:Viên nén
  Số đăng ký:VN2-295-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Yuhanonseran Tablet 8mg

  Công ty đăng ký:Kolon Global Corp
  Quy cách đóng gói:Hộp 3 vỉ x 4 viên
  Dạng bào chế:Viên nén rã trong miệng
  Số đăng ký:VN-17729-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Yuhanonseran Tablet 4mg

  Công ty đăng ký:Kolon Global Corp
  Quy cách đóng gói:Hộp 3 vỉ x 4 viên
  Dạng bào chế:Viên nén rã trong miệng
  Số đăng ký:VN-17728-14
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
 • Thuốc: Yuhangemcitabine Injection 200mg

  Công ty đăng ký:Kolon I Netrung ươngorks Corporation
  Quy cách đóng gói:Hộp 1 lọ
  Dạng bào chế:Bột đông khô pha tiêm
  Số đăng ký:VN2-187-13
  Like 0
  0
  Ngày: 01/01/1970
  Chi tiết »
«« « 1 2 3 4 5 » »»