Thuốc: Zinkorot 25 Tablet

Zinkorot 25 Tablet

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Zinc (dưới dạng Zinc orotate dihydrate): 25mg
Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
Hộp 5 vỉ x 20 viên
Viên nén
VN-16924-13

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=98567&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận