Thuốc: Zidovudin Stada 300 mg

Zidovudin Stada 300 mg

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam
Hộp 6 vỉ x 10 viên
Viên nén bao phim
VD-22353-15

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=113060&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận