Thuốc: Yuyutacol

Yuyutacol

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Citicoline
Binex Co., Ltd.
Hộp 10 ống 2ml
Dung dịch tiêm
VN-12190-11

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=96664&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận