Thuốc: Yumexate Tablet 2,5mg

Yumexate Tablet 2,5mg

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

Kolon Global Corp
Hộp 1 lọ 100 viên
Viên nén
VN2-295-14

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=121302&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận