Thuốc: Yuhanonseran Tablet 8mg

Yuhanonseran Tablet 8mg

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Ondansetron (dưới dạng Ondansetron hydrochloride): 8mg
Kolon Global Corp
Hộp 3 vỉ x 4 viên
Viên nén rã trong miệng
VN-17729-14

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=115894&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận