Thuốc: Yuyugrel Tablet

Yuyugrel Tablet

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Clopidogrel bisulfate
Pharmix Corp
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên nén bao phim
VN-14334-11

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=96548&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận