Thuốc: Zechin Enteric Coated Tablet

Zechin Enteric Coated Tablet

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Rabeprazole Sodium: 20mg
S.J&G Fazul Ellahie (Pvt.) Ltd.
Hộp 1 vỉ x 14 viên
Viên nén bao tan trong ruột
VN-11629-10

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=120928&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận