Thuốc: Zymzym tab

Zymzym tab

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Lysozyme HCl: 90mg
Công ty Cổ phần Dược Becamex
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
VD-12107-10

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=103183&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận