Thuốc: Zixtafy Injection

Zixtafy Injection

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri): 1g
Aristo pharma Ltd.
Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống 10ml nước pha tiêm
Bột pha tiêm
VN-17642-14

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=115242&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận