Thuốc: Zobacta 4,5g

Zobacta 4,5g

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri): 4g
  • Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri): 0.5g
Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm
Hộp 1 lọ x 4.5g
Thuốc bột pha tiêm
VD-20747-14

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=119252&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận