Thuốc: Zolstan 100mg

Zolstan 100mg

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

Dr. Reddys Laboratories Ltd.
Hộp 2 vỉ x 10 viên
Viên nén
VN-4179-00

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=49252&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận