Thuốc: Zometa

Zometa

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

  • Acid zoledronic (dưới dạng Acid zoledronic monohydrate): 4mg/100ml
Novartis Pharma Services AG
Hộp 1 chai 100ml
Dung dịch truyền tĩnh mạch
VN-17540-13

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=99071&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận