Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Ninh Nhất, TP.Ninh Bình, Ninh Bình , TP.Ninh Bình , Ninh Bình
  • Trường Đại học Hoa Lư Ninh Nhất - Thành Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (0303) 892240 Fax: (0303)892241

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Giáo dục Chính trị Xét tuyển A B C D1 - - - -
Giáo dục mầm non Xét tuyển M 13.5
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Khoa học cây trồng Xét tuyển A B - -
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Sư phạm Hóa học Xét tuyển A B 13 14
Sư phạm Ngữ văn Xét tuyển C 14
Sư phạm Sinh học Xét tuyển B 14
Sư phạm Toán học Dừng tuyển sinh A A1 13 13
Sư phạm Vật lý Xét tuyển A A1 13 13
Việt Nam học Dừng tuyển sinh C D1 14 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Giáo dục Mầm non Xét tuyển M 10
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển A C D1 - 11 10
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Sư phạm tiếng Anh Xét tuyển A1 D1 10 10
Việt Nam học Xét tuyển C D1 11 10

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Trường Đại học Hoa Lư là một trường đại học công lập được chính thức thành lập ngày 09/4/2007 theo Quyết định số 407/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình. Trường trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

 

Trường Đại học Hoa Lư là trường Đại học đa ngành, là cơ sở đào tạo Đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có nhiệm vụ:

 

1. Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

2. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.

 

3. Giữ gìn và phát triển di sản và bản sắc văn hoá dân tộc.

 

4. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học, trong đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường.

 

5. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

 

6. Tuyển sinh và quản lý người học.

 

7. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục, đào tạo.

 

8. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

 

9. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh Ninh Bình giao.

 

Hiện nay, toàn trường có 18 đơn vị trực thuộc (6 phòng chức năng, 7 khoa, 2 bộ môn, 2 trung tâm và 1 ban). Tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên của nhà trường là 280 người, trong đó, đội ngũ giảng viên cơ hữu là 200 người. Quy mô đào tạo của nhà trường khoảng 5.000 sinh viên, trong đó: hệ chính quy là 3.000 sinh viên; hệ vừa làm vừa học, liên kết đào tạo là 2.000 sinh viên. Trường đã và đang đào tạo 31 ngành thuộc các bậc Đại học và Cao đẳng. Ngoài ngành sư phạm, trường còn đào tạo các ngành kinh tế, văn hóa du lịch và nông nghiệp. Nhờ làm tốt công tác quản lý đào tạo nên chất lượng đào tạo của nhà trường từng bước được nâng lên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm luôn đạt trên 95%, trong đó sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt khoảng 30%. Sinh viên sau khi ra trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu xã hội.

 

Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, từng bước xây dựng Trường Đại học Hoa Lư trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Hoa Lư

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-dai-hoc-hoa-lu-ninh-binh-221-361


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận