Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long , TP.Vĩnh Long , Vĩnh Long

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ chế tạo máy ( Ngành mới ) A A1 D1 - - -
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử ( Ngành mới ) A A1 D1 - - -
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử ( Ngành mới ) A A1 D1 - - -
Công nghệ kỹ thuật ô tô ( Ngành mới ) A A1 D1 - - -
Công nghệ thông tin ( Ngành mới ) A A1 D1 - - -
Công nghệ thực phẩm ( Ngành mới ) A B - -
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ chế tạo máy Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa ( Ngành mới ) Xét tuyển A A1 D1 - - -
Công nghệ kĩ thuật ô tô Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Công nghệ thông tin Xét tuyển A A1 D1 10 10 10

Giới thiệu

Giới thiệu

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-long-221-824


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận