Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An , TP.Vinh , Nghệ An

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ chế tạo máy Thi tuyển A A1 13 13
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A A1 13 13
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá Thi tuyển A A1 13 13
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Thi tuyển A A1 13 13
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Thi tuyển A A1 13 13
Công nghệ kỹ thuật ô tô Thi tuyển A A1 13 13
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 13 13
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp Thi tuyển A A1 13 13
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ chế tạo máy Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ hàn Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ thông tin Xét tuyển A A1 10 10
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp Xét tuyển A A1 10 10
Cao đẳng Nghề
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí Xét tuyển
Cấp thoát nước Xét tuyển
Chế tạo thiết bị cơ khí Thi tuyển
Công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại) Xét tuyển
Công nghệ ô tô Xét tuyển
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Xét tuyển
Điện công nghiệp Xét tuyển
Điện tử công nghiệp Xét tuyển
Hàn Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kế toán ngân hàng Xét tuyển
Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp Xét tuyển
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Xét tuyển
Lắp đặt thiết bị cơ khí Xét tuyển
Maketing thương mại Xét tuyển
Nguội sửa chữa máy công cụ Xét tuyển
Quản trị mạng máy tính Xét tuyển
Sửa chữa lắp ráp máy tính Xét tuyển

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là trường công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, có chức năng đào tạo Giáo viên Dạy nghề trình độ Đại học và Cao đẳng; Đào tạo nhân lực trình độ đại học và cao đẳng kỹ thuật, công nghệ; dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề; tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ giáo dục - đào tạo theo quy định của pháp luật

 

Nhiệm vụ của trường


- Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, gồm:


+ Đại học và cao đẳng sư phạm kỹ thuật


+ Đại học và cao đẳng kỹ thuật công nghệ


+ Cao đẳng nghề và trung cấp nghề


- Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề, giáo viên, giảng viên sư phạm kỹ thuật


- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học giáo dục phục vụ đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất và dịch vụ theo quy định của pháp luật.


- Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật


- Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường đảm bảo về số lượng, chất lượng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.


- Tổ chức tuyển sinh và quản lý, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của học sinh, sinh viên.


- Tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với nhiệm vụ được giao.


- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

 

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-221-277


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận