Trường Đại học Việt Bắc

Trường Đại học Việt Bắc

Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên , TP.Thái Nguyên , Thái Nguyên

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Kĩ thuật cơ khí Xét tuyển A A1 13 13
Kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A A1 13 13
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Truyền thông và mạng máy tính Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ thông tin Xét tuyển A A1 10 10
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 10 10 10

Giới thiệu

Giới thiệu

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-dai-hoc-viet-bac-221-883


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận