Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, TX.Thủ Dầu Một, Bình Dương , TX.Thủ Dầu Một , Bình Dương
  • Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Tp mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương (0650) 222 0341    Fax: (650) 222 0313

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển B 14
Kĩ thuật cơ điện tử Xét tuyển A A1 13 13
Kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A A1 13 13
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Xét tuyển A A1 13 13
Kỹ thuật phần mềm Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Truyền thông và mạng máy tính Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Xét tuyển A A1 10 10
Điều dưỡng Xét tuyển B 11
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Truyền thông và mạng máy tính Xét tuyển A A1 10 10

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Trên cơ sở thỏa thuận về chương trình liên kết, hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương với Đại Học Quốc Gia TP.HCM giai đoạn 2007 – 2015 và thỏa thuận hợp tác giữa thành lập Trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM với Tổng Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC), Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Easten International University) được thành lập là một trường thành viên đặc biệt của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc tế Miền Đông bám sát chủ trương của Chính phủ "đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tiễn, biến nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn quốc tế, trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất thu hút đầu tư nước ngoài", như phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội thảo (ngày 22/02/2008) các Bộ, Ngành về chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.

 

Tầm nhìn


Đến năm 2020, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông sẽ trở thành trung tâm khoa học công nghệ có uy tín, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học khu vực miền Đông Nam Bộ, đạt đẳng cấp quốc tế; được xếp hạng trong 1000 trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Sứ mệnh


Trường Đại học Quốc tế Miền Đông là trường đại học đa ngành, đa nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao – lành nghề của của trên 28 khu công nghiệp, hơn 10.000 doanh nghiệp ( bao gồm 3.000 doanh nghiệp nước ngoài ) tại tỉnh Bình Dương và góp phần giải quyết bài toán nguồn nhân lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


Trường Đại học Quốc tế Miền Đông sẽ là nhân tố tích cực tác động phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Bình Dương và vùng lân cận.

 

Mục tiêu

 

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông là đại học định hướng “ứng dụng - nghề nghiệp”, Trường giúp người học có kiến thức chuyên môn vững và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo tương xứng với trình độ đào tạo; có khả năng làm việc độc lập trong môi trường các công ty nước ngoài; được rèn luyện kỹ năng, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

 

Chức năng

 

Đại học Quốc tế Miền Đông đào tạo đa cấp (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau năm 2015 xem xét mở đào tạo sau đại học) chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, quản lý .

 

Liên kết quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ cao .


Đào tạo bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức.

 

Liên thông các bậc, các ngành học trong và ngoài trường.


Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ.          
 

Là cơ sở văn hóa và nâng cao dân trí của cộng đồng dân cư tỉnh Bình Dương.

 

Nhiệm vụ

 

Đào tạo đáp ứng 90% nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ của Tổng Công ty Becamex; khoảng 65% cho Bình Dương và khoảng 10% cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.


Đào tạo đủ các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà Becamex và Bình Dương cần.      
 

Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.  
 

Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.       
 

Lực lượng nòng cốt cho (các) khu công nghệ cao Bình Dương.     

Tiêu chuẩn sinh viên tốt nghiệp: Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông hướng tới chuẩn sinh viên tốt nghiệp chung của Trường là:

 

- Vững về kiến thức chuyên ngành;       
- Giỏi về kỹ năng tư duy độc lập và sáng tạo;    
- Có khả năng tư duy độc lập và sáng tạo;        
- Làm việc tốt trong môi trường tiếng Anh;         
- Có nhân cách, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-dai-hoc-quoc-te-mien-dong-221-371


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận