Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên)

Xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên , TP.Thái Nguyên , Thái Nguyên
  • Website: http://www.ictu.edu.vn -  (0280) 3 846 254 - 

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
An toàn thông tin Thi tuyển A A1 D1 - - -
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Công nghệ kĩ thuật máy tính Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Công nghệ thông tin Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Công nghệ truyền thông Xét tuyển A A1 C D1 - - - -
Hệ thống thông tin Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Hệ thống thông tin quản lí Thi tuyển A A1 C D1 13 13 14 -
Khoa học máy tính Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Kĩ thuật phần mềm Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Kĩ thuật y sinh Thi tuyển A A1 B 13 13 14
Quản trị văn phòng Thi tuyển A A1 C D1 13 13 14 -
Thiết kế đồ họa Thi tuyển A A1 D1 H V - - - - -
Thương mại điện tử Thi tuyển A A1 C D1 - - - -
Truyền thông đa phương tiện Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Truyền thông và mạng máy tính Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Ngày 30/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.

 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị đào tạo thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên thực hiện mô hình phối hợp quản lý và đào tạo với Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

 

Sứ mạng

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Chiến lược phát triển

Phát huy sức mạnh tổng hợp với tinh thần “NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ”, tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Gắn đào tạo với thực tiễn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam.

 

Trong chặng đường đầu tiên xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông đã không ngừng phấn đấu, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác Quốc tế. Cho đến nay, Trường có 330 cán bộ, giảng viên, trong đó 15% nghiên cứu sinh, trên 40% đạt trình độ sau đại học; hơn 20% cán bộ, giảng viên đang nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài; hơn 7.000 học viên, sinh viên thuộc 4 ngành đào tạo (13 chuyên ngành) gồm Công nghệ thông tin, Công nghệ Điện tử viễn thông, Công nghệ điều khiển tự động, Hệ thống thông tin kinh tế với các bậc đào tạo cao học, đại học, cao đẳng; có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại; đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học cấp quốc gia và hội thảo quốc tế, nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng thực tế. Trường đã thiết lập quan hệ quốc tế với các trường đại học, tổ chức của các nước như Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Thái Lan, Philippines. Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo được môi trường tốt, điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên làm việc, học tập và nghiên cứu, là nơi nuôi dưỡng sự say mê nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác vì sự phát triển của đất nước. Để có được những thành quả như vậy, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành, các Tỉnh trong cả nước. Chúng tôi trân trọng ghi nhận những tình cảm quý báu đó.

 

Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao với đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đào tạo gắn liền thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới và hội nhập Quốc tế.

 

Để đạt được mục tiêu đó, tập thể Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng góp phần vào sự phát triển bền vững của Đại học Thái Nguyên, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thiết tha mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và địa phương, sự hợp tác của các trường đại học, tổ chức kinh tế - xã hội, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các cựu sinh viên và phụ huynh trong chặng đường phát triển sắp tới.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học CNTT và truyền thông (ĐHTN)

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-dai-hoc-thai-nguyen-221-343


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận