Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên)

Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên)

Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên , TP.Thái Nguyên , Thái Nguyên
  • Website: www.is.tnu.edu.vn -  (0280) 3549188

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Kinh doanh quốc tế Thi tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Quản lí tài nguyên và môi trường Thi tuyển A A1 B D1 13 13 14 13.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A A1 D1 13 13.5 -

Giới thiệu

Giới thiệu

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/khoa-quoc-te-dai-hoc-thai-nguyen-221-882


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận