Trường Đại học  Lương Thế Vinh

Trường Đại học Lương Thế Vinh

Phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, Nam Định , TP.Nam Định , Nam Định
  • Trường Đại học Lương Thế Vinh Phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định. (0350) 3680042

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin Xét tuyển A A1 D1 13 13 13.5
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 D2 D3 D4 13 13 13.5 13.5 13.5 13.5
Kĩ thuật công trình xây dựng Xét tuyển A A1 D1 13 13 -
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông Xét tuyển A A1 13 13
Ngôn ngữ Anh Xét tuyển D1 -
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A A1 D1 D2 D3 D4 13 13 13.5 13.5 13.5 13.5
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A A1 D1 D2 D3 D4 13 13 13.5 13.5 13.5 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Xét tuyển A A1 10 10
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng Xét tuyển A A1 10 10
Kế toán Xét tuyển A A1 D1 D2 D3 D4 10 10 10 10 10 10
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A A1 D1 D2 D3 D4 10 10 10 10 10 10
Tin học ứng dụng Xét tuyển A A1 D1 10 10 10
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) Xét tuyển C D1 D2 D3 D4 11 10 10 10 10

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Trường Đại học Lương Thế Vinh là một trường đại học được thành lập ngày 5 tháng 12 năm 2003  theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Trước đây trường còn có tên là Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh, ngày 29/5/2006, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã ký Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg, cho phép đổi tên Trường thành Trường Đại học Lương Thế Vinh theo tên một nhà toán học thời Hậu Lê chuyển sang loại hình trường đại học tư thục và hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục

 

Trường đào tạo đa ngành - đa lĩnh vực, từ bậc trung cấp, cao đẳng đến đại học, bao gồm các chuyên ngành như: Tin học, cơ khí, xây dựng, kế toán,  du lịch, nuôi trồng thủy sản

 

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Lương Thế Vinh

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-dai-hoc-luong-the-vinh-221-360


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận