Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Số 133 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, TP.Đông Hà, Quảng Trị , TP.Đông Hà , Quảng Trị
  • Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ)   Địa chỉ: Số 133 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (053) 3 560661

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật môi trường Thi tuyển
Kĩ thuật công trình xây dựng Thi tuyển A A1 13 13
Kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A A1 13 13
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật môi trường Xét tuyển A B 13 14

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị là đơn vị thành viên của Đại học Huế, được Bộ Trưởng Bộ Gíao dục và Đào tạo ký quyết định thành lập ngày 3 tháng 5 năm 2006

 

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tổ chức tuyển sinh và đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ (chưa được tổ chức đào tạo tại các trường Đại học thành viên của Đại học Huế, có điều kiện tổ chức đào tạo tại Quảng Trị) với định hướng phát triển thành Trường Đại học Kỹ thuật, trực thuộc Đại học Huế trong tương lai.

 

 

Sứ mệnh của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị là đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học có phẩm chất chính trị và đạo đức tư cách tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo, có sức khỏe để đáp ứng yêu câu công việc, phục vụ tốt sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và khu vực.

 

 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, nhưng được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đại học Huế cùng với sự nổ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan, trong những năm vừa qua, Phân hiệu đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đào tạo và từng bước đưa Phân hiệu phát triển theo định hướng, lộ trình.

 

Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường:

 

Chức năng:

 

- Tổ chức đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học ở một số ngành có điều kiện đào tạo tại Quảng Trị; chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ để thành lập Trường Đại học Kỹ thuật thuộc Đại học Huế tại Quảng Trị.

 

- Triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.

 

- Xây dựng, trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

 

 

 

Nhiệm vụ:

 

 

Nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực:

 

- Đào tạo đại học: Đào tạo các ngành Kỹ thuật-Công nghệ chưa được tổ chức tại các trường trực thuộc Đại học Huế theo hướng thu hút được đông đảo người học, sử dụng được cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất, xã hội ở Quảng Trị để thực hành, thực tập. Tích cực xây dựng cơ cấu ngành nghề mới để phát triển thành Trường Đại học Kỹ thuật trong những năm tới.

 

- Đào tạo sau đại học: Trước mắt triển khai đào tạo các chuyên đề, chứng chỉ, tín chỉ sau đại học. Những năm sau sẽ đào tạo sau đại học các ngành đã đào tạo tại Quảng Trị. Gắn đào tạo sau đại học với việc nâng cao trình độ đội ngũ.

 

- Hỗ trợ cho việc đào tạo và bồi dưỡng các cấp học thấp ở giai đoạn trước mắt theo yêu cầu của tỉnh Quảng Trị (chủ yếu là kỹ thuật viên các ngành công nghệ, công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngắn hạn, cán bộ kỹ thuật các ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp đáp ứng nhanh nguồn lực của tỉnh).

 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất:

 

- Triển khai nghiên cứu và ứng dụng các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp Đại học Huế vào sản xuất; gắn nghiên cứu với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực.

 

- Việc nghiên cứu được tiến hành trên địa bàn và gắn liền với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Khi xây dựng đề tài cũng như triển khai nghiên cứu cần chú trọng các ngành kỹ thuật, công nghệ. Đại học Huế và UBND tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các đơn vị, các ngành để dành các đề tài, các nguồn kinh phí cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu trên địa bàn Tỉnh.

 

- Việc lựa chọn các đề tài phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự tập trung đầu tư kinh phí và con người để giải quyết những vấn đề lớn, giúp Tỉnh tháo gỡ những khó khăn và giải quyết những vấn đề nảy sinh, đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của tỉnh.

 

 

Định hướng phát triển :

 

 

- Xây dựng và phát triển Phân hiệu vững mạnh, tạo tiền đề cần thiết cho việc thành lập trường Đại học Kỹ thuật.

 

- Thànhh lập trường Đại học Kĩ thuật , trực thuộc Đại học Huế theo kế hoạch, định hướng của Bộ Gíao dục và Đào tạo và của Đại học Huế.

 

- Là đơn vị thành viên của Đại học Huế, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đang cố gắng thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ, chức năng của mình để vừa làm tốt các công tác bồi dưỡng đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học vừa chuẩn bị các tiền đề, cơ sở, tạo nội lực cho sự phát triển thành một trường Đại học Kỹ thuật.

 

- Một ngày không xa, Phân hiệu sẽ vững vàng hơn và trở thành một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học đáng tin cậy của Đại học Huế, của địa phương, khu vực và sẽ là đối tác liên kết đào tạo các ngành Kỹ thuật - Công nghệ với các trường Đại học trong và ngoài nước.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri-221-54


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận