Truyện: Bất Diệt Thánh Linh

Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyện Bất Diệt Thánh Linh của Tác giả Tử Mộc Vạn Quân xoay quanh Vân Phàm, chàng trai một mình đi tìm miếu Khổng Tử, đi tu Tiên đạo. Nhưng hắn phải trải qua muôn ngàn khó khăn, muốn tu được Tiên đạo phải qua được Thiên Môn.

Hắn không biết gian nan trước mắt là gì, hắn chỉ có ý chí kiên cường và tinh thần vững như bàn thạch. Ta vốn người cõi hồng trần, tu tiên không phải vì phong thần. Ta mong được trường sinh chỉ là để làm ngôi sao chiếu sáng.


Nguồn: tunghoanh.com/bat-diet-thanh-linh-9qaaaab.html


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận