Truyện: Kiếm Vương Triều

Tác giả: Vô Tội

Thể loại: Tiên Hiệp

Tự liền diệt Hàn , Triệu , Ngụy ba đại vương triều , Đại Tần vương triều đã nghênh đón trước đó chưa từng có quá lớn thế , cường đại người tu hành tầng tầng lớp lớp , mỗi người đều lấy thân vi người Tần mà quang vinh , đãn Đinh Ninh , một ra thân không nghi ngờ chút nào Tần quốc đều dài hơn lăng thông thường phố phường thiếu niên , mỗi ngày nghĩ , nhưng lại phá vỡ Đại Tần vương triều , giết chết tu hành đã tới trước nay chưa có đệ bát cảnh Tần hoàng đế.


Nguồn: tunghoanh.com/kiem-vuong-trieu-7qaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận