Vận động viên bóng chuyền Nguyễn Công Triệu

Câu lạc bộ: Đức Long Gia Lai

Quốc gia: Việt Nam

Nơi sinh: Hà Nội

Nơi cư trú: Hà Nội

Tên thường gọi: Nguyễn Công Triệu

Giới tính: Nam

Facebook: Đăng nhập để xem

Email: Chuyên gia mới được xem

Số điện thoại: Chuyên gia mới được xem

Ngày sinh: 14/06/1987

Chiều cao: 186 cm

Năm sinh: 1987

Bật đà: 330 cm

Bật chắn: 315 cm

Vị trí thi đấu: Chủ công

Thành tích

Thành tích Giải đấu Năm

Giới thiệu

Xuất phát điểm từ lò đòa tạo trẻ Thể Công, năm 2011 chuyển về thi đấu cho Đức Long Gia Lai.
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận