Website

Tiêu đề: Quat cong nghiep vina

Tiêu đề phụ: quạt công nghiệp - quạt hút công nghiệp vina

Chuyên mục: quạt công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu tóm tắt

Quạt công nghiệp Vina được thiết kế bằng tôn tráng kẽm, cánh bằng inox, sản phẩm có 2 loại:  Chuyển động trực tiếp và chuyển động gián tiếp qua dây đai. Kích thước sản phẩm đa dạng  480, 580, 680, 780, 900,  1000, 1220, 1380....


 
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận