Danh ngôn: Ái tình là cái gì, từ đâu đến và kết thúc ra sao, tôi không biết.

Ái tình là cái gì, từ đâu đến và kết thúc ra sao, tôi không biết.
Madeleine de Scudery

Nội dung

Ái tình là cái gì, từ đâu đến và kết thúc ra sao, tôi không biết.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/ai-tinh-la-cai-gi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận